วิธีเพิ่ม EMS shipping method

เพิ่มไฟล์ดังนี้
admin\controller\shipping\ems.php
admin\language\english\shipping\ems.php
admin\language\thai\shipping\ems.php
admin\view\template\shipping\ems.php

catalog\language\english\shipping\ems.php
catalog\language\thai\shipping\ems.php
catalog\model\shipping\ems.php

Download files >> custom shipping method

และเซ็ทหลังบ้าน
(ระบบ > ภาษาท้องถิ่น > พื้นที่ทางภูมิศาสตร์) เพิ่มพื้นที่ ไทย ลงไปก่อน เพื่อให้ EMS เซ็ทแบบไทยได้
(ส่วนเสริม > การจัดส่ง > Express Mail Service (EMS)) ตามรูป

โดยราคาจะคิดตามน้ำหนัก จากรูปคือ น้ำหนักสินค้าไม่เกิน 10 กิโลกรัม คิด 50 บาท , ไม่เกิน 110 กิโลกรัมคิด 60 บาท เป็นต้น

ที่หน้าบ้าน เวลาชำระเงิน ตอนเลือกวิธีการชำระเงิน

Related posts:

This entry was posted in opencart. Bookmark the permalink.