ทดสอบการทำงานเว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/

http://mobiletest.me

Google จะทำการแสดงผลการค้นหา “เฉพาะเว็บไซต์ที่รองรับการแสดงผลกับอุปกรณ์มือถือ” มาเป็นอันดับแรกๆ!”

และควรตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน W3C ด้วย

http://validator.w3.org/
http://validator.w3.org/mobile

Related posts:

This entry was posted in knowledge. Bookmark the permalink.