ลบ link category ของ product ออก ในหน้า categoty

ที่ไฟล์ catalog/controllers/product/category.php ประมาณบรรทัด 197 ให้ comment และใส่บรรทัดที่สองไปแทน
//’href’        => $this->url->link(‘product/product’, ‘path=’ . $this->request->get['path'] . ‘&product_id=’ . $result['product_id'])
‘href’         => $this->url->link(‘product/product’, ‘product_id=’ . $result['product_id']),
จากที่ url ของสินค้าในหมวดนั้นๆเดิมเป็นดังนี้

http://example.com/categoryname/productname

จะกลายเป็น

http://example.com/productname

เนื่องจากหน้าแรกทั้งตรง สินค้าแนะนำ สินค้ามาใหม่ หรือสินค้าขายดี url ของสินค้า เป็นดังนี้  http://example.com/productname
เราจึงต้องแก้ในหมวดหมู่ให้เป็นอย่างนี้ด้วย เพื่อ SEO จะได้มีแค่ url เดียวที่เข้าถึงสินค้าใดๆ

Related posts:

This entry was posted in opencart. Bookmark the permalink.