เริ่มต้นภาษา php

ภาษา php จะเขียนคำสั่งอยู่ใน tag ตามตัวอย่าง

<?
   ...โค้ด...
?>

หรือ

<?php
   ...โค้ด..
?>

เช่น

<?
   echo "Hello World"; // คำสั่ง echo คือการแสดงข้อความออกหน้าเว็บไซต์
?>

Related posts:

This entry was posted in php. Bookmark the permalink.