ทดลองเลือกใช้ sendgrid cloud-based email ส่งอีเมล์

      SendGrid’s cloud-based email infrastructure relieves businesses of the cost and complexity of maintaining custom email systems. SendGrid provides reliable delivery, scalability and real-time analytics along with flexible API’s that make custom integration a breeze
      SendGrid provides two ways to send email: through our SMTP relay or through our Web API.

 1. เข้าไปสมัครสมาชิก http://sendgrid.com
 2. เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว หากใช้ PHP curl(Web API) ส่งอีเมล์ จะได้รับ response ว่า account disabled และถ้าดูในเว็บ sendgrid ในส่วน Account ของเราจะพบการแจ้งเตือนว่า “Your account is still being provisioned. You will not be able to send out any email.” หมายความว่าต้องรอการตรวจสอบจากทาง sendgrid  ถึงจะสามารถใช้งาน free account ได้
 3. จะต้อง verify account ก่อน โดยการติดต่อ sendgrid support ให้อ่านรายละเอียดอีเมล์ ของอีเมล์ขอบคุณหลังจากสมัครสมาชิกเสร็จ
 4. หลังจากติดต่อไป จะมีคำถามจากทาง support ให้เราตอบให้ครบ (เป็นภาษาอังกฤษ)
 5. เขาจะแจ้งวิธียืนยันตัวตนให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ยกตัวอย่าง ของผมเลือก upload html ไฟล์โดยต้องมีคำว่า sendgrid อยู่ในนั้น
 6. หลังจากนั้นส่งอีเมล์ไปบอกเขาอีกครั้ง รอเขาตรวจสอบ จากนั้นก็จะสามารถส่งอีเมล์ได้ครับ
 7. Free Account สามารถส่งได้ฟรี 200 per day
 8. PHP curl จะใช้ sendgrid Web API ข้อเสียคือไม่รองรับ cc
 9. แนะนำให้ใช้ send email: through our SMTP

  ตัวอย่างของผู้รับอีเมล์จาก sendgrid

Related posts:

This entry was posted in knowledge, technology. Bookmark the permalink.